Tarieven

Vergoeding

U heeft recht op vergoeding van een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ als u wordt verwezen door uw huisarts en er sprake is van een psychische stoornis (volgens het DSM-V classificatiesysteem).
Psychologische zorg wordt niet per sessie vergoed. Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten ontvangt u een bijpassend ‘zorgvraagzwaarteproduct’. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) hanteert hiervoor in 2021 de volgende tarieven:

Wie betaalt de rekening?

Als de praktijk een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar dan declareert de praktijk direct bij uw zorgverzekeraar. 

Is er geen contract afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u zelf de nota. Deze nota dient u te voldoen aan de praktijk waarna de nota bij uw verzekeraar kan worden ingediend. Er geldt dan een restitutie-tarief (afhankelijk van de polis), dat door uw verzekeraar aan u vergoed zal worden. Vergoedingen liggen vaak tussen de 50-75%. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de exacte vergoedingen! Indien er geen sprake is van een psychische stoornis (bijv. bij relatieproblematiek, werkproblemen, lichte klachten) dient u de behandeling zelf te betalen. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig. 

De praktijk hanteert de volgende tarieven: 

• Een intakegesprek duurt 60 min en kost € 95,-

• Een therapiegesprek duurt 45 min en kost € 89,-

Eigen risico

De vergoeding van een behandeling in de Generalistische Basis-GGZ valt onder het verplicht eigen risico. In 2021 is het eigen risico  €385,- per persoon, vanaf 18 jaar.